Selasa, 04 Oktober 2011

Contoh Kata Sambutan Ketua Panitia Isro' Mi'raj


Assalamu alaikum wr.wb

Yang terhormat bapak …………
Yang terhormat bapak………………………….
Yang terhormat ibu ………………
Yang terhormat ibu………………………………………
Hadirin dan hadirat yang kami hormati.
Terimakasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami  untuk menyampaikan sedikit sambutan dalam acara peringatan isra miraj Nabi Muhammad SAW.
Sebelumnya marilah kita panjatkan puji  dan syukur kehadirat Allah swt, atas nikmat dan rahmat yang dianugrahkan kepada kita semua. Sehingga  khususnya pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam rangka memperingati isra dan miraj nabi Muhammad saw.
Solawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam Nabi Muhammad saw, sahabat dan ahli keluarganya serta para pengikut setianya hingga hari kiamat.
Bapak dan Ibu  yang berbahagia………………
Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus ikhlas membantu  acara ini baik berupa materi, tenaga serta saran dan pendapat, sehinga dapat terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan.
Juga tak lupa kepada segenap panitia yang telah tulus ikhlas mensukseskan acara ini, dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan  kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini yang telah sudi meringankan langkah,  meluangkan waktu untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang sebentar lagi akan disampaikan oleh  bapak almukarom ustadz fijay dari karawang.
Hadirin yang mulia
Sebagai umat islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT.
Atas nama ketua panitia peringatan isra miraj kami harap semoga pengetahuan agama kita khususnya masalah isra miraj  ini nantinya akan benar-benar dihayati oleh hadirin. Untuk selanjutnya dapat diamalkan  sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh-Nya kepada kita semua sebagai umat-Nya.
Khusus kepada bapak penceramah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaanya memberikan nasihat dan tambahan ilmu agama  kepada masyarakat jamaah yang hadir saat ini, semoga amal ibadah bapak diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda amin.

Akhir kata  mohon maaf atas segala kekurangnya
wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr. Wb.

1 komentar: